BESTUUR

Het bestuur van stichting Hospice Nathrine houdt zich bezig met de instandhouding van het hospice en alles wat daarmee verband houdt. 

De bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Karin Geleijns

Voorzitter

Heleen Klifman

Penningmeester

Ettie Bruggemann

Secretaris

Adri van der Born

Algemeen bestuurslid

Frans van Eekert

Algemeen bestuurslid