VERTROUWENSPERSOON

Karin Geleijns

Karin Geleijns heeft als Neuroloog haar medische kennis en ervaring aangevuld met de opleiding “Stervensbegeleiding” aan de Academie van Geesteswetenschappen en diverse trainingen bij het expertise centrum “Omgaan met verlies. 

Zij zal, naast haar rol in het bestuur, als vertrouwenspersoon voor de stichting werken. Het uitgangspunt is dat medewerkers binnen het Hospice samen met de coördinator verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor het oplossen van situaties van ongewenst gedrag en het uitvoeren van beleid op dit gebied.

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt en draagt zorg voor de eerste opvang van medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers die op de hoogte zijn van ongewenst gedrag, hierover vragen hebben of ten aanzien hiervan dilemma’s ervaren.