STEUN ONS

Wat zou jij willen voor jezelf of je dierbare?

We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, het overlijden van opa’s en oma’s, ouders en andere dierbaren. En het kan jou ook overkomen….. Dat kan plotseling zijn, maar ook na een korter of langer ziekbed.

Wanneer je geen mogelijkheid of wens hebt om in de laatste fase van je leven thuis verzorgd te worden, kan ons hospice uitkomst bieden. Er staan 24 uur per dag getrainde vrijwilligers en professionals klaar om liefdevolle zorg en begeleiding te geven. Uiteraard zijn familie, vrienden en andere dierbaren van harte welkom. Zij kunnen overdag langskomen wanneer ze willen, onze deur staat altijd open. Wij zullen ons uiterste best doen om in deze laatste levensfase tegemoet te komen aan de wensen van onze bewoners, zodat ze zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Het maakt het niet minder verdrietig, maar de omgeving en de aanwezigheid van mensen in dezelfde situatie kunnen je wel helpen. Niet alleen onze bewoners, maar ook hun familieleden en vrienden vinden bij ons een luisterend oor.

En hoe fijn is het dat dit straks gewoon ‘Op Rozenburg’ kan?

Subsidie VWS

Stichting Hospice Nathrine staat voor een grote uitdaging in 2022, want de subsidie van VWS laat nog even op zich wachten. Pas in 2023 komt een klein bedrag ter beschikking, in 2024 kan de Stichting het volledige subsidiebedrag tegemoet zien. Daarom kampen we in 2022 met een flink gat in de begroting, dat opgelost kan worden met hulp van sponsors en donateurs.

Het is daarom dat bestuursleden, coördinatoren (Serge en Annette van Uitert/Mirjam den Otter) en vrijwilligers al het werk onbetaald uitvoeren. 

Om dit prachtige project te laten slagen, zijn we daarom een doneeractie begonnen.

Wat kunt u doen?

Draagt u Stichting Hospice Nathrine een warm hart toe? En wilt u ons steunen? Dan kan dat via de onderstaande button of door uw bijdrage te storten op het volgende rekeningnummer: NL41 INGB 0007 0397 36 t.n.v. Stichting Hospice Nathrine onder vermelding van 'Donatie'

Wij zijn dankbaar voor alle donaties, klein of groot.

Stichting Hospice Nathrine heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Onze instelling heeft geen winstoogmerk. Periodieke giften kunnen worden afgetrokken bij de belastingdienst.

Geld inzamelen | Doneeractie.nl