HET TEAM VAN HOSPICE NATHRINE

Team

De operationele aansturing van het hospice is de verantwoordelijkheid van de directeur. Hij coördineert alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het hospice in samenspraak met bestuur en vrijwilligers. Voor bewoners, de naasten, artsen en thuiszorg is de directeur het eerste aanspreekpunt. De directeur is eindverantwoordelijk voor het boeien en binden van vrijwilligers, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en budgetbeheer. Relatiebeheer, vertegenwoordiging van het hospice in relevante netwerken, contacten met ketenpartners, de gemeente, lokale initiatieven en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidhollandse Eilanden vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een coördinator rooster/vrijwilligers en een coördinator algemeen/vrijwilligers, die tevens verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice en de administratie van de stichting.  

Serge van Uitert

Directeur

Annette van Uitert

Coördinator algemeen/vrijwilligers

Mirjam den Otter

Coördinator rooster/vrijwilligers