HET TEAM VAN HOSPICE NATHRINE

Team

De operationele aansturing van het hospice is de verantwoordelijkheid van de Coördinator Zorg. Hij coördineert alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het hospice in samenspraak met bestuur en vrijwilligers. Voor bewoners, de naasten, artsen en thuiszorg is de Coördinator Zorg het eerste aanspreekpunt. De Coördinator Zorg is eindverantwoordelijk voor het boeien en binden van vrijwilligers, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en budgetbeheer. Relatiebeheer, vertegenwoordiging van het hospice in relevante netwerken, contacten met ketenpartners, de gemeente, lokale initiatieven en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidhollandse Eilanden vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator Zorg. De Coördinator Zorg wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een Coördinator Algemeen/Vrijwilligers en een Coördinator Rooster/Vrijwilligers, die mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de administratie van de Stichting.  

Serge van Uitert

Coördinator Zorg

Annette van Uitert

Coördinator Algemeen/Vrijwilligers

Mirjam den Otter

Coördinator Rooster/Vrijwilligers