HET TEAM VAN HOSPICE NATHRINE

Team

De operationele aansturing van het Hospice is de verantwoordelijkheid van de Zorgcoördinator. Hij coördineert alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het Hospice in samenspraak met bestuur en vrijwilligers. Voor bewoners, de naasten, artsen en thuiszorg is de Zorgcoördinator het eerste aanspreekpunt. De Zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor het boeien en binden van vrijwilligers, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en budgetbeheer. Relatiebeheer, vertegenwoordiging van het Hospice in relevante netwerken, contacten met ketenpartners, de gemeente, lokale initiatieven en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidhollandse Eilanden vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Zorgcoördinator. De Zorgcoördinator wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een assistent Coördinator en een (vrijwillige) Coördinator Vrijwilligers, die mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de administratie van de Stichting.  De Zorgcoördinator en de assistent Coördinator hebben een formeel dienstverband met Hospice Nathrine. 

Serge van Uitert & Annette van Uitert

Coördinator ZORG & Coördinator Algemene Zaken

Mirjam den Otter

Coördinator Vrijwilligers