HET TEAM VAN HOSPICE NATHRINE

TEAM

De operationele aansturing van het Hospice is de verantwoordelijkheid van de Coördinator. Hij coördineert alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het Hospice in samenspraak met bestuur en vrijwilligers. Voor bewoners, de naasten, artsen en thuiszorg is de Coördinator het eerste aanspreekpunt. De Coördinator is eindverantwoordelijk voor het boeien en binden van vrijwilligers, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en budgetbeheer. Relatiebeheer, vertegenwoordiging van het Hospice in relevante netwerken, contacten met ketenpartners, de gemeente, lokale initiatieven en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidhollandse Eilanden vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator. De Coördinator wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een Assistent Coördinator en een (vrijwillige) Coördinator Vrijwilligers, die mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de administratie van de Stichting.  De Coördinator en de Assistent Coördinator hebben een formeel dienstverband met Hospice Nathrine. 

Serge van Uitert & Annette van Uitert

Zorg Coördinator & Assistent Coördinator

Mirjam den Otter

Vrijwilligers Coördinator