MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Missie

Het bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven op de plek waar iemand dat graag wil. Passend bij de waarden, wensen en behoeften van de bewoners en hun naasten.

Hospice Nathrine biedt palliatieve terminale zorg in een rookvrije, huiselijke omgeving aan mensen met een levensverwachting niet langer dan drie maanden. De zorg is niet gericht op bespoediging of uitstel van het sterven. De aanwezigheid van een euthanasie-wens en/of -verklaring is echter geen belemmering voor opname.

De zorg is gericht op hoe we samen het leven kunnen liefhebben en loslaten.

Visie

Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven, als in het sterven. Het is belangrijk om het leven goed en waardig te kunnen afronden, ieder mens doet dit met zijn eigen wensen en behoeften. Daarbij maakt het niet uit welke levensovertuiging of geloof iemand heeft. Wij willen de bewoners zo lang mogelijk de regie geven over hun eigen leven. We bieden verzorging door professionals en vrijwilligers en bieden een luisterend oor. 

Kernwaarden

Respectvol, Deskundig en Huiselijk. Dat zijn de kernwaarden van Hospice Nathrine. Deze kernwaarden geven richting aan de manier waarop wij palliatieve terminale zorg bieden. 

Respectvol

Respectvol is een kernwaarde waarbij het gaat om het hoogachten en eerbiedigen van de ander. Binnen Hospice Nathrine uit deze waarde zich in de manier waarop alle medewerkers, professionals, vrijwilligers, bewoners en naasten met elkaar omgaan. 

Deskundig

Binnen Hospice Nathrine staat deskundigheid hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat bewoners en naasten kunnen rekenen op deskundigheid. Niet alleen bij het bieden van professionele zorg, maar ook als het gaat om de inzet van vrijwilligers. 

Huiselijk

Hospice Nathrine is een "bijna-thuis-huis" waarbinnen de huiselijke sfeer erg belangrijk is. In onze optiek moeten bewoners en naasten zich thuis kunnen voelen, juist omdat de bewoner in deze fase niet meer in zijn eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De kamers van onze bewoners zijn het huiselijk domein en mogen worden ingericht met persoonlijke en vertrouwde spullen en herinneringen.