AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS

Voor het aannemen van onze vrijwilligers hanteren wij de volgende procedure:

  • Na sollicitatie krijgt de aankomend vrijwilliger een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek van ca. 1 uur met 2 (vrijwilligers)coördinatoren.
  • Tijdens dit gesprek wordt door ons een registratieformulier ingevuld, waarbij een aantal vragen aan de orde komen.
  • Wanneer bij beide partijen een positief gevoel heerst, mag de aankomend vrijwilliger deelnemen aan de cursus (gegeven in groepjes van maximaal 8 deelnemers).
  • De cursus bestaat uit 5 avonden van 2,5 – 3 uur, waarin de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

- Kennismaken, Vrijwilligerswerk en Palliatieve Terminale Zorg

- Communicatie en Normen/Waarden

- Zingeving/ Verlies, Dood en Rouwverwerking

- Praktische zorg en hygiëne

- Palliatieve sedatie en Euthanasie

    • Tijdens de cursus loopt de vrijwilliger in spé 3 à 4 diensten mee met twee andere vrijwilligers.
    • Wanneer na de cursus en de meeloopdiensten gebleken is dat de aankomend vrijwilliger voldoet aan de verwachtingen, wordt er een vrijwilligersovereenkomst getekend.
    • De vrijwilliger is nu klaar om in het rooster ingedeeld te worden, waarbij we de regel hanteren dat iedereen minimaal 1 keer per week een dienst van 4 uur draait.