WAT IS EEN HOSPICE?

De definitie van Hospicezorg in Nederland luidt:

"Hospicezorg is een vorm van zorg- en dienstverlening, die plaatsvindt in (en/of vanuit) een locatie, ten behoeve van ernstig zieke mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden. De zorg wordt er verleend door naasten/familieleden, vrijwilligers en professionals. De naasten/familieleden zijn tevens object van zorg voor de vrijwilligers en de professionals."

Palliatieve zorg

Een hospice is een zorginstelling die zich gespecialiseerd heeft in palliatieve zorg. Deze hospicevoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste weken of maanden, om wat voor een reden dan ook, niet thuis of in het ziekenhuis kunnen/willen verblijven. Er zijn enkele honderden hospicevoorzieningen in Nederland.

De gespecialiseerde hospicevoorzieningen in Nederland staan bekend onder verschillende namen. Soms heten ze hospice of bijna-thuis-huis, soms wordt het een ‘palliatieve unit’ of ‘palliatieve afdeling’ genoemd (vooral als die hospicevoorziening gekoppeld is aan een verpleeg- of ziekenhuis). Er bestaat geen ‘standaard uiterlijk’ voor een hospicevoorziening. Het ene hospice is een villa in een buitenwijk, het andere een rijtjeshuis in de binnenstad.

Ook al heten ze soms anders en zien ze er anders uit, er zijn vooral veel overeenkomsten. De meesten zijn klein en hebben zo’n zes kamers. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De bewoners krijgen nadrukkelijk de ruimte een eigen accent aan de kamer te geven. 

Dagindeling

Er zijn geen vaste tijden voor opstaan, wassen of eten. Wannéér dat gebeurt, is zoveel mogelijk afhankelijk van de wens van de bewoner. Naasten kunnen daar ook gewoon bij betrokken blijven als dat gewenst wordt. De meeste voorzieningen kennen geen vaste bezoekuren. Naasten kunnen dus de hele dag in en uit lopen en kunnen ook zelf in de keuken koffie en thee zetten. 

Sfeer

De sfeer in een hospice is, in tegenstelling tot de verwachtingen die bij velen leven, allerminst zwaar. Het idee bestaat dat het er in het hospice alleen maar verdrietig aan toegaat en dat alles in het teken van de dood staat. Natuurlijk wordt dit niet naar de achtergrond verdrongen, maar een hospice is ook een huis vol leven. Waar gelachen mag worden, waar muziek gedraaid wordt en waar spelletjes gespeeld worden. En waar het zelfs heel gezellig en huiselijk kan zijn.